Politique de confidentialité

1. Dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvindt via de website van BelRoy of via communicatie met Bijou, Balls & Booze bvba. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Daarom adviseren wij u om het privacybeleid regelmatig te controleren.

Door gebruik te maken van de website van BelRoy, door bijou, Balls & Booze bvba per e-mail of telefoon te contacteren of door uw gegevens voor facturering aan te leveren, gaat u ermee akkoord dat dit privacybeleid van toepassing is op de persoonsgegevens verwerkt door Bijou, Balls & Booze.

De verwerking van persoonlijke gegevens op www.belroys.com of via communicatie met Bijou, Balls & Booze bvba is ook onderworpen aan de bepalingen van de https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv: OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

2. Gegevens die worden verwerkt

Direct identificerende informatie (bijv. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, financiële informatie) wordt verwerkt door Bijou Balls & Booze bvba, als u Bijou Balls & Booze bvba zelf deze informatie hebt verstrekt (bijvoorbeeld door te communiceren per e-mail of per telefoon etc.). U bent niet verplicht deze informatie te verstrekken of akkoord te gaan met de verwerking ervan. In bepaalde gevallen zal dergelijke communicatie echter moeten plaatsvinden om te zorgen voor een goede dienstverlening of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

We kunnen bepaalde informatie verwerken wanneer u onze website bezoekt:
- informatie over de pagina's die u hebt geraadpleegd op onze website;
- informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld door u te registreren op de website of u te abonneren op nieuwsbrieven)
- bepaalde niet-direct identificerende gegevens, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

4. Doel van de verwerking

De informatie met betrekking tot het gebruik van de BelRoy-website wordt verwerkt om de goede werking van de website te waarborgen en het gebruik en de inhoud ervan te verbeteren. Bijou Balls & Booze bvba verwerkt deze gegevens op basis van het legitieme belang dat het heeft bij het verstrekken van een goed functionerende website.

Direct identificerende informatie kan worden gebruikt om te reageren op uw vragen of werkvragen, om u te informeren over onze evenementen, over ontwikkelingen met betrekking tot onderwerpen die van belang kunnen zijn voor u en over onze producten en diensten, of voor directmarketingdoeleinden. Bijou Balls & Booze bvba verwerkt deze gegevens op basis van uw eigen verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, op uw contractuele relatie met ons of met uw uitdrukkelijke toestemming en op het legitieme belang van BelRoy's om op uw vragen te reageren.

5. Toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens

Bijou, Balls & Booze bvba vertrouwt op de diensten die door derden worden verleend om bepaalde (verwerkings-) activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website of IT-applicaties enz. En zij hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van hun diensten.
Bijou, Balls & Booze bvba gaat de nodige verwerkingsovereenkomsten aan met deze derden.
Bijou, Balls & Booze bvba verstrekt geen persoonlijke gegevens aan andere derden, behalve als dit wettelijk vereist is of door een bevoegde rechtbank of regelgevende instantie wordt bevolen om dit te doen.

6. Bescherming en opslag van uw persoonlijke gegevens

Bijou, Balls & Booze bvba neemt zich voor om de beveiligingsmaatregelen te implementeren die redelijkerwijs te verwachten zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of andere ongeoorloofde verwerking.
Bijou, Balls & Booze bvba bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze is opgeslagen.

7. Uitoefening van persoonlijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt door Bijou Balls & Booze bvba:

- het recht om gratis toegang te vragen tot de verwerkte persoonsgegevens;
- het recht om correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
- het recht om een ​​beperking van de verwerking te vragen;
- het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen; en
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (in het geval van direct marketing zonder enige onderbouwing).

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking voorafgaand aan deze intrekking.

Als u van plan bent uw hierboven genoemde rechten te gebruiken, kunt u dit doen door uw verzoek per e-mail of per brief aan Bijou Balls & Booze bvba te richten. We kunnen uw verzoek niet verwerken zonder een bewijs van uw identiteit en de toepasselijke wetgeving kan voorwaarden stellen aan de uitoefening van de bovenstaande rechten.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy. Een dergelijke klacht kan worden ingediend per post gericht aan de Rue de la Presse 35, 1000 Brussel (België) of per e-mail aan

commission@privacycommission.be

8. Cookies

Bijou, Balls & Booze bvba kan "cookies" gebruiken wanneer u onze website bezoekt. Een cookie is informatie die van een webserver naar uw webbrowser wordt verzonden en die op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies staan onze website toe om toekomstige bezoeken te herkennen met behulp van uw computer. Cookies verbeteren het gemak en het gebruik van onze website. U kunt ervoor kiezen cookies te weigeren als uw browser dit toestaat, maar dit kan van invloed zijn op uw gebruik van de website en uw mogelijkheid om bepaalde webfuncties te gebruiken of te gebruiken.

9. Contactgegevens

Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact op met:
Bijou Balls & Booze bvba

Graaf van Egmontstraat 20

B-2000 ANTWERPEN

E-mail: info@belroys.be